ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN LỊCH SỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ 1)

  • 1209 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 - 2 - 1945 được diễn ra tại đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây:

Xem đáp án

A. Liên Xô

B. Liên hợp quốc

C. châu Âu và châu Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lang T Thư

Bình luận


Bình luận

Hà ThỊ HuyềN
18:30 - 05/05/2020

ơ kh thấy đề bài