Trắc nghiệm Luyện tập chung có đáp án (Nhận biết)

  • 1378 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Xem đáp án


Câu 2:

Phân số 3451000 được gọi là:

Xem đáp án

Phân số 3451000 được đọc là ba trăm bốn mươi lăm phần nghìn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

Xem đáp án

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1 thì ta có thể so sánh phân số bằng phương pháp so sánh với 1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình sau là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 20 ô vuông, trong đó có 11 ô vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là 1120

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận