Trắc nghiệm Luyện tập chung về số thập phân có đáp án ( Vận dụng )

  • 1451 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Thực hiện tính và viết kết quả gọn nhất vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận