Trắc nghiệm Nội lực và ngoại lực có đáp án

  • 1165 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân của hiện tượng biển tiến, biển thoái là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vận động theo phương thẳng đứng là vận động nâng lên hạ xuống diễn ra trong một khu vực rộng lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, kết quả dẫn tới hiện tượng biển tiến và biến thoái.


Câu 2:

Đặc điểm của vận động theo phương thẳng đứng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm của vận động theo phương thẳng đứng là xảy ra rất chậm trên một diện tích lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, kết quả dẫn tới hiện tượng biển tiến và biến thoái.


Câu 3:

Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các yếu tố của khí hậu, thuỷ văn, con người và sinh vật là những nhân tố tác động của ngoại lực. Còn yếu tố kiến tạo thuộc về nội lực.


Câu 4:

Lực phát sinh từ bên trong Trái Đất được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực phát sinh từ bên trong Trái Đất được gọi là nội lực.


Câu 5:

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân sinh ra nội lực là do sự phân huỷ của các chất phóng xạ, do các phản ứng hoá học tỏa nhiệt, do chuyển động tự quay của Trái Đất, do sự sắp xếp vật chất theo tỉ trọng,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận