Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án (Nhận biết -Thông hiểu)

  • 1431 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

1km gấp bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ta thấy hai đơn vị km và hm là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị km lớn hơn hơn đơn vị hm nên 1km gấp 10 lần 1hm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

15dm = 150…

Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

150 gấp 15 số lần là:

150 : 15 = 10 (lần)

Mà trong bảng đơn vị đo độ dài, 2 đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần

Ta có: 1dm gấp 10 lần 1cm, hay 1dm = 10cm

Vậy 15dm = 150cm.    

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận