Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1430 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 tn 12kg =  kg

Xem đáp án

Ta có:

1 tấn = 1000kg nên 5 tấn = 5000kg.

Do đó 5 tấn 12kg = 5000kg + 12kg = 5012kg

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 5012.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho 15 tấn < ... kg.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trên là:

Xem đáp án

Ta có 1 tấn = 1000kg nên 15 tấn = 15000kg

Trong các đáp án đã cho ta chỉ có 15000kg < 150000kg hay15 tấn < 150000kg Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 150000.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận