Trắc nghiệm Ôn tập chương 13 có đáp án

  • 470 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các nhà khoa học đã báo động về nguy cơ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các nhà khoa học đã báo động về nguy cơ mất cân bằng sinh thái, khủng hoảng môi trường do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kĩ thuật làm cho môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng.


Câu 2:

Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do việc khai thác quá mức, không có kế hoạch, nạn lâm tặc, khai thác trộm,....


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với môi trường tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Môi trường tự nhiên bao gồm các thành phần của tự nhiên (địa chất, địa hình, khoáng sản, đất, nước, khí hậu, sinh vật) và phát triển theo các quy luật của tự nhiên.


Câu 4:

Biểu hiện của tăng trưởng xanh trong công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tăng trưởng xanh trong công nghiệp

- Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao; sử dụng vật liệu mới, năng lượng tái tạo.

- Đổi mới trang thiết bị kĩ thuật làm tăng năng suất lao động; chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao.

- Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.


Câu 5:

Tài nguyên nào sau đây không thể khôi phục được?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tài nguyên không khôi phục được là các loại khoáng sản. Bởi sự hình thành các tài nguyên khoáng sản phải mất hàng triệu năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận