Trắc nghiệm Ôn tập Chương 3 có đáp án

  • 934 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh. Điển hình là vành đai lửa Thái Bình Dương, đây là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh vùng lòng chảo Thái Bình Dương, hình dạng tương tự vành móng ngựa và dài khoảng 40.000 km.


Câu 2:

Địa hình nào sau đây không phải do băng hà tạo nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình bóc mòn do băng hà gọi là nạo mòn, tạo thành các dạng địa hình chủ yếu là máng băng, cao nguyên băng, phi-o, đá lưng cừu,...


Câu 3:

Các phi-o thuộc địa hình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các phi-o thuộc địa hình băng tích.


Câu 4:

Mảng Na-xca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ đã hình thành dãy núi trẻ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Dãy An-đet nằm ở vị trí tiếp xúc của mảng Na-xca và mảng Nam Mĩ.

- Khi hai mảng Na-xca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ, tại vị trí tiếp xúc vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành dãy An-đet, đồng thời sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa... (dãy An-đet nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương).


Câu 5:

Hàm ếch sóng vỗ thuộc địa hình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình bóc mòn do sóng biển gọi là mài mòn, tạo thành các vách biển, hàm ếch, nền mài mòn,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận