Trắc nghiệm Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 802 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sông nào sau đây nằm trong khu vực ôn đới lạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sông I-ê-nit-xây là một trong những hệ thống sông lớn nhất đổ ra Bắc Băng Dương, với chiều dài 3487 km, là con sông dài thứ 5 trên thế giới. Hệ thống sông này có diện tích lưu vực và chiều dài nhỏ hơn của hệ thống Mississippi-Missouri tại Hoa Kỳ nhưng lưu lượng nước trung bình thì cao hơn gấp 1,5 lần. Sông I-ê-nit-xây nằm trong khu vực ôn đới lạnh.


Câu 2:

Ở vùng chí tuyến, bờ Đông của lục địa có mưa nhiều chủ yếu là do hoạt động của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở vùng chí tuyến, bờ Đông của lục địa có mưa nhiều chủ yếu là do hoạt động của gió mùa. Ở trên Trái Đất, khu vực có gió mùa hoạt động thường mưa nhiều, điển hình như khu vực Nam Á, Đông Nam Á,…


Câu 3:

Sông nào sau đây có diện tích lưu vực rộng nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sông Amazon là một dòng sông ở Nam Mỹ. Amazon được xem là con sông dài thứ 2 thế giới, là sông có lưu vực rộng nhất và lưu lượng nước nhiều nhất thế giới. Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại dương. Chỗ rộng nhất của sông vào mùa khô khoảng 11 km.


Câu 4:

Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước sông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước sông là chế độ mưa và nhiệt độ.


Câu 5:

Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trên các biển và đại dương có hai loại dòng biển, đó là dòng biển nóng và dòng biển lạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận