Trắc nghiệm Ôn tập chương 8 có đáp án

  • 897 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô dân số thế giới ngày càng lớn là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay là tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô dân số thế giới ngày càng lớn đặc biệt sau nửa thế kỉ XX là do tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu từ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng,…


Câu 2:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (Tg) là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô (đơn vị: %). Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.


Câu 3:

Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế -> Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng lao động khu vực II, III và giảm tỉ trọng lao động khu vực I.


Câu 4:

Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức sinh là tỉ suất sinh thô. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm còn sống so với dân số trung bình ở cùng thời điểm.


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm còn sống so với dân số trung bình ở cùng thời điểm => Các nhân tố có tác động lớn đến tỉ suất sinh là trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách phát triển dân số, phong tục tập quán và tâm lí xã hội. Còn nhân tố thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt) ít ảnh hưởng đến tỉ suất sinh, nhân tố thiên tai tác động đến tỉ suất tử nhiều hơn.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận