Trắc nghiệm Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án (Thông hiểu)

  • 1539 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 56;1421;87;5142;1514

Xem đáp án

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ (ảnh 1)


Câu 4:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 715;710;725;720;75

Xem đáp án

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ (ảnh 1)


Câu 5:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 635;135;1335;5235;735

Xem đáp án

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận