Trắc nghiệm Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới có đáp án

  • 761 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các quy luật nào sau đây chủ yếu do nội lực tạo nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên nhân tạo ra quy luật phi địa đới (địa ô và đai cao) là doc các quá trình nội lực đã tạo ra lục địa, đại dương và địa hình núi cao. Các thành phần tự nhiên ở bờ đông, bờ tây lục địa, ở độ cao núi khác nhau sẽ có những đặc điểm không giống nhau.


Câu 2:

Quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quy luật địa ô là sự phân hoá theo kinh độ của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí tuỳ theo mức độ xa bờ đại dương tới trung tâm lục địa.


Câu 3:

Trong tự nhiên, các thành phần xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là biểu hiện của quy luật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí -> Trong tự nhiên, các thành phần xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là biểu hiện của quy luật thống nhất.


Câu 4:

Quy luật đai cao là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quy luật đại cao là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan theo độ cao của địa hình.


Câu 5:

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí từ xích đạo về cực là biểu hiện của quy luật địa lí nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí từ xích đạo về cực là biểu hiện của quy luật địa đới. Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ Mặt Trời.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận