Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (TT) (P1)

  • 8507 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào


Câu 2:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu


Câu 3:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

Xem đáp án

Đáp án là A

Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu


Câu 4:

Trong ống tiêu hóa của các loài gia cầm, diều là một phần của bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Diều được hình thành từ thực quản là nơi trữ thức ăn và làm mềm thức ăn trước khi chuyển xuống dạ dày


Câu 5:

Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án là C

Mề gà hay còn gọi là dạ dày cơ, ở đây thực hiện quá trình tiêu hóa cơ học, những hạt sạn và sỏi nhỏ giúp cho quá trình tiêu hóa cơ học tốt hơn.

Gà là loài không có răng nên thức ăn không được biến đổi cơ học ở miệng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận