Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (Phần 1)

  • 5630 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Ở động vật có ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xươg sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

7 tháng trước

Sophia

T

5 tháng trước

Trúc Ngọc

5 tháng trước

Nguyễn Nặng Tấn Phước

Bình luận


Bình luận