Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (Phần 1)

  • 11295 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Ở động vật có ống tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xươg sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Sophia

T

1 năm trước

Trúc Ngọc

1 năm trước

Nguyễn Nặng Tấn Phước

V

9 tháng trước

Vũ Son

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận