Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 18 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 1)

  • 14012 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Tim  động mạch  khoang cơ thể hỗn hợp máu-dịch mô trao đổi chất với tế bào tĩnh mạch tim.


Câu 2:

Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Ở hô hấp trong, sự vận chuyển Ovà COdiễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

khuat thieu

1 năm trước

Đức Minh

O

1 năm trước

Oanh Đỗ

Bình luận


Bình luận