Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 27 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật

  • 9083 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Bộ phận của não phát triển nhất là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hien ngoc

Bình luận


Bình luận

Minh Quang
20:15 - 29/03/2021

cẹt

Minh Quang
20:16 - 29/03/2021

em bị hack ạ xin lũi mn