Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 47 (có đáp án): Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở

  • 2417 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho những biện pháp sau đây: 

1. Nuôi cấy phôi 

2. Thụ tinh nhân tạo 

3. Sử dụng hoocmôn 

4. Thay đổi yếu tố môi trường 

5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp 

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

Xem đáp án

Lời giải:

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là (1), (3) và (5)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là?

Xem đáp án

Lời giải:

Thụ tinh nhân tạo có tác dụng làm tăng hiệu quả thụ tinh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo nuôi cấy phôi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Biện pháp nào có thể đạt sinh sản cao và chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

Xem đáp án

Lời giải:

Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể có thể đạt hiệu quả sinh sản cao và chọn lọc được những đặc điểm mong muốn ở con đực giống.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Luu Lexx

Bình luận


Bình luận

Ngọc Linh
17:10 - 11/05/2022

câu 11 đáp án B