Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 6 (có đáp án): Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

  • 8017 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng?

Xem đáp án

Đáp án A

- Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ ion khoáng thấp để lá có thể hấp thụ kịp và tránh trường hợp nồng độ quá cao sẽ có thể mà các tế bào lá bị mất nước (co nguyên sinh) khiến ảnh hưởng đến cấu trúc của lá.

- Khi bón qua lá cần bón vào ngày không mưa để tránh hiện tượng trôi phân bón gây lãng phí mà không có tác dụng với cây.


Câu 2:

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của?

Xem đáp án

Đáp án D

- Lá cây là cơ quan có những biểu hiện rõ rệt nhất khi cây bị thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng khoáng → Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

- Dựa vào màu sắc và hình thái đặc trưng của lá, người ta có thể nhận biết được cây đang thiếu nguyên tố dinh dưỡng khoáng nào.

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của (ảnh 1)


Câu 4:

Trong các điều kiện sau:

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điều kiện để xảy ra quá trình cố định nitơ trong khí quyển là:

- Có lực khử mạnh với thế năng khử cao (NAD+, FADP+).

- Được cung cấp năng lượng ATP.

- Có sự tham gia của enzim nitrôgennaza (enzim này có ở các vi khuẩn cố định đạm).

- Thực hiện trong điều kiện kị khí.


Câu 5:

Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây

               Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây Chú thích từ (1) đến (4) (ảnh 1)

Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là :

Xem đáp án

Đáp án A

- Quá trình cố định nitơ:

N2 → NH4+ → (1) là NH4+.

- Quá trình nitrat hóa:

NH4+ → NO3- → (2) là NO3-.

- Quá trình phản nitrat hóa:

NO3- → N2 → (3) là N2.

- Quá trình amôn hóa:

Chất hữu cơ → NH4+ → (4) là chất hữu cơ.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Ashley Tran sElEnAivA

..

Bình luận


Bình luận