Trắc nghiệm Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1330 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nam châm và nam châm điện có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm vì có:

Xem đáp án

Đáp án C

Nam châm và nam châm điện có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm vì có tính chất từ


Câu 2:

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lý của dòng điện?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật

⇒ Trong các trường hợp trên, trường hợp biểu hiện tác dụng sinh lí của dòng điện là: chạy qua cơ thể gây tê liệt thần kinh


Câu 3:

Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào ứng dụng tác dụng hoá học của dòng điện?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các trường hợp trên, việc mạ kim loại là trường hợp ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện


Câu 4:

Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn quấn quanh lõi sắt non => Lõi sắt bị nhiễm từ => nó có thể làm lệch kim nam châm


Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống Dòng điện đi qua dunng dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực ……….. được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng ………

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.

⇒ Tác dụng hoá học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận