Trắc nghiệm thực hành tính chất, điều chế kim loại , sự ăn mòn kim loại có đáp án

  • 1705 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 4:

Nhúng một miếng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ thêm vài CuSO4 vào dung dịch trên. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau :

Mục đích của thí nghiệm này là :

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận