Trắc nghiệm Thủy quyển, nước trên lục địa có đáp án

  • 1313 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông là nguồn nước ngầm.


Câu 2:

Phía dưới tầng nước ngầm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước ngầm là nước tồn tại trong các tầng đất, đá thấm nước của vỏ Trái Đất. Phía dưới tầng nước ngầm là tầng đất, đá không thấm nước.


Câu 3:

Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào đặc điểm đất, đá. Nếu nước ngầm có chứa một lượng lớn khoáng chất hoặc khí hoà tan thì được gọi là nước khoáng.


Câu 4:

Ngày nước thế giới là ngày nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ năm 1993, Liên hợp quốc đã lấy ngày 22 - 3 hằng năm làm Ngày Nước Thế giới. Mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ tài nguyên nước.


Câu 5:

Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là chế độ mưa. Ví dụ: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 1 mùa mưa và khô sâu sắc nên sông ngòi cũng có mùa lũ (nhiều nước) và mùa cạn (ít nước).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận