Writing

  • 1555 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Unless it is bothered, the bird may desert the nest

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa unless ⇒ if

Dịch: Nếu bị làm phiền, con chim sẽ bỏ tổ


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We not think we'll buy anything but we'll bring some just in case

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa not think ⇒ don’t think

Dịch: Chúng tôi không nghĩ chúng tôi muốn mua gì đó, nhưng chúng tôi sẽ mang theo một ít đề phòng.


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

I'd love come and see them on Sundayprovided that I don't have to work that day

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa come ⇒ to come

Cấu trúc would love to V: muốn, thích làm gì

Dịch: Tôi muốn đến gặp họ vào chủ nhật, nếu tôi rảnh hôm đó


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

told my sister not to spend all her money in video games but to save some for the books

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: sửa in ⇒ on

Spend money on st: tiêu tiền vào cái gì

Dịch: Tôi bảo chị tôi đừng tiêu hết tiền vào trò chơi điện từ, mà hãy tiết kiệm mua sách


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

They said that you not to have to come with them if you didn’t want to

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa not to ⇒ didn’t

Dịch: Họ nói bạn không cần phải đi với họ nếu không muốn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận