Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 1: Phonetics and Speaking có đáp án

  • 8066 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/


Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/


Câu 4:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thảo Huyền

1 năm trước

vu thi h

11 tháng trước

không có tên

H

9 tháng trước

Hà Vi

q

7 tháng trước

qhuong

H

6 tháng trước

Hong Hoa

Bình luận


Bình luận

Đặng Linh
08:33 - 03/08/2021

1.D

Hà Vi
16:16 - 20/10/2021

Câu 1con cu

stt 29_phạm minh thanh_lớp 7a1 -
21:07 - 11/11/2021

bao lâu thì mày bán được 1 tỷ gói mè

DIO
21:19 - 14/11/2021

ha ha

quỳnh anh
12:57 - 04/12/2021

mình bán kem trộn=)

DIO
21:19 - 14/11/2021

ha ha quá dễ

Phan Đăng Nhật Duy
06:37 - 23/11/2021

bao lâu nữa mày mới bán được 1 tỷ gói mè

Châu Huy
20:32 - 23/11/2021

thi đc quá hay

DIO
13:14 - 24/11/2021

he he

36. Anh Thư 7a9
20:19 - 23/12/2021

bài nài tui hơi khó phát âm quá :((

Phương Hồ
19:39 - 12/01/2022

bài phát âm hơi khó nhỉ ????

06-nguyễn thị kim hồng
15:56 - 21/01/2022

bao lâu mới bán được 3 tỷ gói mè:'(

19. Minh Nguyệt 7/2
07:47 - 06/03/2022

chừng nào có người mua thì bạn sẽ bán được thui:>