Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa theo vai trò của kiểu tệp, kiểu dữ liệu tệp có những đặc điểm sau:

- Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, …) và không bị mất khi tắt nguồn điện;

- Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.


Câu 2:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành hai loại: Tệp văn bản và tệp có cấu trúc.


Câu 3:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành hai loại: Tệp truy cập tuần tự và tệp truy cập trực tiếp.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khác với mảng, số lượng phần tử của tệp không xác định trước.


Câu 5:

Hai thao tác cơ bản đối với tệp là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai thao tác cơ bản đối với tệp là ghi dữ liệu vào tệp và đọc dữ liệu từ tệp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận