Trắc nghiệm Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án

  • 665 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một số vai trò của khu công nghiệp là

- Góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại.

- Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

- Tạo nguồn hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


Câu 2:

Vùng công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một số vai trò của vùng công nghiệp là

- Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp cao nhất. 

- Góp phần khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn lực của vùng để đạt hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của quốc gia.

- Là cơ sở cho việc hình thành và phát triển vùng kinh tế.


Câu 3:

Gồm 1 - 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặc điểm nổi bật của điểm công nghiệp là:

- Có một, hai hoặc ba xí nghiệp.

- Phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu.

- Đồng nhất với một điểm dân cư.


Câu 4:

Điểm công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một số vai trò của điểm công nghiệp là

- Là đơn vị cơ sở cho các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác.

- Góp phần giải quyết việc làm tại địa phương.

- Đóng góp vào nguồn thu của nghiệp địa phương.

- Góp phần thực hiện công nghiệp hóa tại địa phương.


Câu 5:

Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khu công nghiệp tập trung có ranh giới địa lí xác định, phân bố ở nơi có vị trí địa lí thuận lợi (gần sân bay, đường ô tô, cảng biển,…), nằm tách biệt với khu dân cư.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận