Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 100 trừ đi một số

  • 306 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhẩm 100 – 7 =… Số cần điền vào chỗ chấm là

Xem đáp án

100 – 7 = 93

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Nhẩm:

100 – 50 = 

Xem đáp án

Nhẩm 10 chục – 5 chục = 5 chục

100 – 50 = 50

Vậy số cần điền vào ô trống là 50


Câu 4:

Một cửa hàng buổi sáng bán được (100l ) sữa. Buổi chiều bán được (67l) sữa. Vậy buổi sáng bán được nhiều hơn buổi chiều số lít sữa là:

Xem đáp án

Buổi sáng bán được nhiều hơn buổi chiều số lít sữa là:

100 – 67 = 33 ( lít sữa )

Đáp số 33 lít sữa

Đáp số cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận