Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 51 – 15

  • 285 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhẩm

41 – 15 = …

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

41 – 15 = 26

Số cần điền vào chỗ chấm là 26

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Phép trừ có số bị trừ là 71, số trừ là số liền trước của số 20

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền trước của số 20 là 19

Hiệu của hai số đã cho là 71 – 29 = 42

Số cần điền vào ô trống là 41


Câu 4:

Mai có 31 quả mận, Mai cho em gái 14 quả mận, Mai còn lại số quả mận là :

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là:

31 – 14 = 17 (quả mận)

Đáp số 17 quả mận

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Tìm x biết

x + 37 = 81

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 37 = 81

       x = 81 – 37

       x = 44

Giá trị của x là 44


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận