Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 52 - 28

  • 851 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhẩm 42 – 15 =…

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

42 – 15 = 27

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Phép tính có số bị trừ là 72, số trừ là số liền trước của số 20

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền trước của số 20 là số 19

Hiệu của hai số đã cho là 72 – 19 = 53

Số cần điền vào ô trống là 53


Câu 4:

Mai có 32 quả mận, Mai cho em 14 quả mận. Mai còn lại số quả mận là:

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là:

32 –14 = 18 (quả mận)

Đáp số 18 quả mận

Đáp số cần chọn là B


Câu 5:

Biết x + 37 = 82

Giá trị của x là

Xem đáp án

x + 7 = 82

      x = 82 – 37

      x = 45

Giá trị của x là 45


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Chẻng em eww
19:50 - 23/11/2020

câu 2 ko ghi được