Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Đường thẳng

  • 278 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi câu sau:

1. Dùng thước thẳng nối hai điểm A và B ta được đường thẳng AB 

2. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có điểm bắt đầu là A và điểm kết thúc là B 

3. Đường thẳng AB thì vô tận về hai phía 

Xem đáp án

1. Dùng thước thẳng nối hai điểm A và B ta được đường thẳng AB là Sai vì đó là đoạn thẳng AB.

2. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có điểm bắt đầu là A và điểm kết thúc là B là Sai. Vì đường thẳng kéo dài vô tận về hai phía nên không có điểm đầu và điểm cuối.

3. Đường thẳng AB thì vô tận về hai phía là Đúng.


Câu 2:

Đáp án nào có chứa đường thẳng trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Quan sát các hình vẽ ta thấy đường thẳng là hình trong đáp án C.


Câu 3:

Ba điểm A, B, C có phải là ba điểm thẳng hàng hay không ?

Xem đáp án

3 điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm đó không thẳng hàng.

Đáp án cần chọn là B.


Câu 4:

Ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Ba điểm M, N, P không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm đó không thẳng hàng.

Đáp án cần chọn là: Đúng


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Đáp án nào dưới đây đúng nhất ?

Xem đáp án

Điểm K là điểm nằm trên đoạn thẳng hoặc đường thẳng IJ.

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận