Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bài toán về ít hơn

  • 377 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hồng gấp được (18 ) phong bì, Lan gấp được ít hơn Hồng (6 ) phong bì. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu phong bì ?

Xem đáp án

Lời giải

Lan làm được số phong bì là:

18 – 6 = 12 (phong bì)

Đáp số 12 phong bì

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Nhà An nuôi (29 ) con gà. Nhà An nuôi nhiều hơn nhà Hùng (4 ) con gà. Hỏi nhà Hùng nuôi được bao nhiêu con gà?

Xem đáp án

Lời giải

Nhà Hùng có số con gà là :

29 – 4 = 25 (con gà)

Đáp số 25 con gà


Câu 3:

Bài toán có tóm tắt như sau:

Số nhân công của đội 2 là:

Xem đáp án

Từ sơ đồ của bài toán đã cho, em có thể giả sử một đề toán là: Đội 1 có 59 công nhân, đội 2 có ít hơn đội 1 sáu công nhân. Hỏi đội 2 có bao nhiêu công nhân?

Lời giải:

Số công nhân của đội 2 là:

59 – 6 = 53 (công nhân)

Đáp số 53 công nhân

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Lan có (66 ) bông hoa, số hoa của Huệ ít hơn số hoa của Lan (2 ) bông hoa. Hồng có nhiều hơn Huệ (14 ) bông hoa. Hỏi Hồng có bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án

Lời giải

Huệ có số bông hoa là :

66 – 2 = 64 (bông hoa)

Hồng có số bông hoa là:

64 + 14 = 78 (bông hoa)

Đáp số 78 bông hoa

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Năm nay bố 43 tuổi, tuổi mẹ kém tuổi bố 2 tuổi

Vậy năm nay tuổi của mẹ là ... tuổi

Xem đáp án

Tuổi của mẹ là :

43 – 2 = 41 (tuổi)

Đáp số 41 tuổi

Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ trống là 41


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Duy Trần Anh
23:10 - 16/10/2020

45

Duy Trần Anh
23:10 - 16/10/2020

67