Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Chu vi tam giác - Chu vi hình chữ nhật

  • 353 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi câu sau:

a, Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài ba cạnh của hình đó

b, Chu vi của hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó

Xem đáp án

a, Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài ba cạnh của hình đó – Sai 

b, Chu vi của hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó – Đúng


Câu 3:

Chu vi hình tam giác ABC là:

Xem đáp án

Chu vi tam giác ABC là:

6 + 7 + 8 = 21 (cm )

Đáp số 21 cm

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Một hình tam giác có độ dài các cạnh là (13cm,15cm,2dm ). Chu vi của hình tam giác đó là:

Xem đáp án

Chu vi của hình tam giác đó là:

13 + 15 + 20 = 48 (cm)

Đáp số: 48 cm

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là (7cm,8cm,10cm,9cm ). Chu vi của hình tứ giác đó là:

Xem đáp án

Chu vi của hình tứ giác đó là:

7 + 8 + 10 + 9 = 34 (cm )

Đáp số: 34 cm

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận