Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Một phần ba

  • 297 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một tổ có 15 bạn và  13 số bạn là nữ

Tổ đó có  bạn nam

Xem đáp án

Tổ đó có số bạn nữ:

15 : 3 = 5 (bạn)

Tổ đó có số bạn nam là :

15 – 5  = 10 (bạn)

Đáp số 10 bạn

Số cần điền vào ô trống là 10 bạn


Câu 2:

Trong các hình sau, hình nào có phần đã tô màu bằng 13của hình đó

 

Xem đáp án

Hình A được chia làm 3 phần không bằng nhau.

Hình B được chia làm ba phần bằng nhau và tô một phần.

Hình C chỉ được chia làm 2 phần

Hình D được chia làm 3 phần không bằng nhau.

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Một phần ba số ngôi sao là:

Xem đáp án

Trong hình có tất cả 12 ngôi sao

13 số ngôi sao là trong hình là :

12 : 3 = 4 (ngôi sao )

Đáp số 4 ngôi sao

Đáp án là B


Câu 4:

Có 21 con cá được chia vào ba chậu. Mỗi chậu có số con cá là:

Xem đáp án

Mỗi chậu có số con cá là :

21 : 3 = 7 ( con cá )

Đáp số 7 con cá

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Hình trên được tô 13số ô vuông.

Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Trong hình có 6 ô vuông

13 số ô vuông trong hình là:

6 : 3 = 2 ( ô vuông)

Hình đã cho gạch 2 ô vuông

Vậy đáp án cần chọn là Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận