Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về giải toán (học kì 1)

  • 340 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Buổi sáng cửa hàng bán được 45l xăng; buổi chiều cửa hàng bán được 19l xăng. Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

Xem đáp án

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

45 + 19 = 64 (lít)

Đáp số: 64l

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Bao thóc nặng 87kg. Bao gạo nhẹ hơn bao thóc 9kg. Bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

Xem đáp án

Bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

87 – 9 = 78 (ki-lô-gam)

Đáp số 78kg

Đáp án là A


Câu 3:

Trang có 45 quyển vở. Hoa có nhiều hơn Trang 6 quyển vở. Hoa có 39 quyển vở. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Hoa có số quyển vở là:

45 + 6 = 51 (quyển vở)

Đáp số 51 quyển vở

Nhận xét trên là sai


Câu 5:

Mai vẽ một đoạn thẳng dài 8cm. Hỏi Mai cần vẽ thêm vào đoạn thẳng đó bao nhiêu xăng-ti-mét để được đoạn thẳng dài 1dm ?

Xem đáp án

Đổi 1dm = 10 cm

Mai cần vẽ thêm vào đoạn thẳng số xăng-ti-mét là:

10 – 8 = 2 (xăng – ti – mét )

Đáp số 2 cm

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận