Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về hình học (học kì 1)

  • 1038 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây là hình tứ giác ?

Xem đáp án

Hình tứ giác có trong các đáp án đã cho hình của đáp án D.

Đáp án cần chọn là D.


Câu 2:

Đoạn thẳng EF là:

Xem đáp án

Đoạn thẳng EF là hình ở đáp án C.

Đáp án cần chọn là C.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình trên có  hình chữ nhật

Xem đáp án

Hình đã cho có:

- 4 hình chữ nhật: 1, 2, 3, 4

- Hình chữ nhật khác: 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 1 + 4

Vậy hình trên có 4 hình chữ nhật


Câu 5:

Ghép hình vẽ với tên gọi thích hợp:

Xem đáp án

Các hình tương ứng với tên gọi là

- Đoạn thẳng CD

-Đường thẳng AB

- 3 điểm thẳng hàng I, J, K

- 3 điểm không thẳng hàng E, F, G


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận