Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Phép chia

  • 792 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biết rằng: 2 x 8 = 16 

Vây 16 : 2 = 

Xem đáp án

Từ phép nhân cho trước là 2 x 8 =16

Ta có được 2 phép chia liên quan là 16 : 2 = 8 và 12 : 8 = 2

Nên 16 : 2 = 8

Vì vậy số cần điền là 8


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

0 x 3 = 0

0 : 5 = 0

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 0 và 0


Câu 3:

Phép tính 10:2 = 5 đọc là “Mười chia năm bằng hai”.

Đúng hay sai ?

Xem đáp án

Phép tính 10:2=5

đọc là “Mười chia hai bằng năm”.

Đáp án cần chọn là Sai


Câu 4:

Mười lăm chia ba bằng năm được viết là:

Xem đáp án

Mười lăm chia ba bằng năm được viết là:

15:3=5.

Đáp án cần chọn là C.


Câu 5:

Phép tính 3 x 6 = 18 có phép chia tương ứng là:

Xem đáp án

Nếu 3 x 6 = 18 thì 18 : 3 = 6

Đáp án là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận