Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Phép nhân

  • 1101 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính phù hợp với hình trên là:

Xem đáp án

Vì mỗi hàng có 2 con cua và có 3 hàng như vậy nên phép tính phù hợp với hình trên là: 2×3=6.

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

4 + 4 + 4 = 

Xem đáp án

4 + 4 + 4 = 4 x 3 = 12

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 1 , 3 , 12


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

6 + 6 + 6 = 18 thì 6 x  = 18

Xem đáp án

6 + 6 + 6 = 18 nên 6 x 3 = 18

Số cần điền vào ô trống là 3


Câu 4:

Cho phép tính:

2 x 7  …. 15

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

2 x 7 = 14

14 < 15

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là <

Đáp án là B


Câu 5:

Ta có: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21 thì 3 được lấy  . . . lần.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta có: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21 thì 3 được lấy 7 lần.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 7

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyen thi thuy oanh c3phuoclong
09:46 - 20/07/2022

6x3=18

nguyen thi thuy oanh c3phuoclong
09:50 - 20/07/2022

16,

nguyen thi thuy oanh c3phuoclong
09:51 - 20/07/2022

16,20

nguyen thi thuy oanh c3phuoclong
09:56 - 20/07/2022

câu 9: 13

nguyen thi thuy oanh c3phuoclong
10:01 - 20/07/2022

câu 3: 6x3=18