Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  • 306 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 498 được viết thành:

Xem đáp án

Số 498 được viết thành 4 trăm 9 chục 8 đơn vị

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Tổng 400+50+5 được viết thành:

Xem đáp án

Tổng 400+50+5 được viết thành: 455

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 567 gồm  trăm  chục  đơn vị

 

Xem đáp án

567 gồm 5 trăm 6 chục 7 đơn vị

Các số cần điền vào ô trống là 5, 6, 7


Câu 5:

Số 500 gồm:

Xem đáp án

Số 500 gồm 3 hàng: hàng trăm, chục, đơn vị                

Đáp án cần chọn là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận