Trắc nghiệm Toán 4 Bài 4: (có đáp án) tính chất giao hoán của phép cộng

  • 1833 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bình nói: “a + b = b + a”. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “a+b=b+a”.

Vậy Bình nói đúng.


Câu 2:

Tí nói “4824 + 3579 = 3579 + 4824”. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “4824+3579=3579+4824”.

Vậy Tí nói đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho 246 + 388 = 634

Vậy 388 + 246 =

Xem đáp án

Ta có:246+388=388+246

Mà 246+388=634 nên 388+246=634.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 634.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

126 + 357 = 357 + ...

Xem đáp án

Ta có: 126+357=357+126

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 126.


Câu 5:

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 687+492=492+687, hay 492+687=687+492

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 687.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoai vu Duong

toi khong the nao lam duoc may cau tu luan tai tui xai may tinh mong ban cai tieng

Bình luận


Bình luận