Trắc nghiệm Toán 5 Bài 10: (có đáp án) Ôn tập về phép chia

  • 1736 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Cho phép tính: a : b = c. Con hãy chọn đáp án đúng nhất.

Xem đáp án

Ta có:

 

Vậy A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.                                   

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số 0.

Vậy cả A, B, C  đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2226 : 42 = c

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Vậy 2226:42=53

Đáp án đúng điền vào ô trống là 53.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

16 : 0,25 = c

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

16:0,25=64

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 64.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

50,56 : 3,2 = c

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

50,56:3,2=15,8

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 15,8.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận