Trắc nghiệm Toán 5 Bài 10: (có đáp án) Thể tích hình hộp chữ nhật

  • 1804 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi cộng với chiều cao (cùng đơn vị đo). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy phát biểu trên là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là V = a × b × c.

Đáp án B


Câu 3:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài là 17cm, chiều rộng là 9cm, chiều cao là 11cm.

Xem đáp án

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

17 × 9 × 11 = 1683 (cm3)                                        

Đáp số: 1683 cm3

Đáp án D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 28m, chiều rộng là 15m và chiều cao bằng 37 chiều dài.

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là c m3.

Xem đáp án

Chiều cao của hình hộp chữ nhât là:

28 × 37 = 12 (m)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

28 × 15 × 12 = 5040 (m3)

Đáp số: 5040

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5040.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 12dm và chiều cao 0,9m là c m3

Xem đáp án

Đổi 23dm = 2,3m; 12dm = 1,2m

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

2,3 × 1,2 × 0,9 = 2,484  (m3)

Đáp số: 2,484

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,484.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

tran tho

Bình luận


Bình luận