Trắc nghiệm toán 5 ( có đáp án ) Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 2181 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất: 1 tạ gấp 1 yến bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Mà ta thấy hai đơn vị tạ và yến là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau, tạ là đơn vị đo lớn hơn. Vậy 1 tạ gấp 10 lần 1 yến

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

1g=1100dag. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Trong bảng đợn vi đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần. Ta thấy hai đơn vị  và  là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có: 1dag = 10g hay 1dag = 110 dag

Vậy 1g=1100dag là sai.

Đáp án cần chọn là B 


Câu 3:

3 tấn = 30 tạ. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta thấy hai đơn vị tấn và tạ là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có 1 tấn = 10 tạ nên 3 tấn = 30 tạ

(vì 10 x 3 = 30  )

Vậy 3 tấn = 30 tạ là đúng

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 45kg = .... dag

Xem đáp án

Ta có: 1kg = 10hg = 100dag nên 45kg = 4500dag ( vì 45 x 100 = 4500 ) 

Vậy 45kg = 4500dag 

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

171kg: 3...1 tạ - 43kg

Xem đáp án

Ta có: 171 : 3 = 57 nên 171kg : 3 = 57kg

Lại có: 1tạ = 100kg nên 1tạ - 47kg = 100kg - 43kg = 57kg

Mà: 57kg = 57kg

Vậy: 171kg: 3 = 1 tạ - 43kg

Đáp án cần chọn là C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

2 năm trước

Linh 6c THCS NTT

tốt
N

2 năm trước

Nguyễn Hữu Sáng

hay

Bình luận


Bình luận