Trắc nghiệm Toán 5 Bài 15: (có đáp án) Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

  • 1853 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Phép tính sau đúng hay sai?

Xem đáp án

Cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân để tiếp tục thực hiện phép chia thì ở bên thương chưa viết thêm dấu phẩy vào. Kết quả đúng phải là 7,5 : 3 = 2,5 .

Vậy phép tính đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Tính: 41,22 : 3

Xem đáp án

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy 41,22 : 3 = 13,74

Đáp án B


Câu 3:

Tính: 41,32 : 8

Xem đáp án

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy 41,32 : 8 = 5,165

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống (lấy 2 chữ số ở phần thập phân):

58,6 : 17 = c

Xem đáp án

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,44


Câu 5:

Cho phép chia sau:

Giá trị của số dư trong phép chia trên là:

Xem đáp án

Ta dóng dấu phẩy của số bị chia theo một đường thẳng đứng từ trên xuống dưới như sau:

Ta thấy số 5 đứng ở hàng phần trăm nên có giá trị là 5100= 0,05.

Vậy số dư của phép chia đã cho là 0,05.

Đáp án D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

3 năm trước

phamhoanggiang

ok

Bình luận


Bình luận

conghoang dang
20:30 - 22/11/2021

Hhhhh