Trắc nghiệm toán 5 ( có đáp án ) Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

  • 1889 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

Vậy phát biểu trên là đúng

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

1cm2 gấp 1mm2 bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đo đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. Mà ta thấy hai đơn vị cm2mm2 là hai đơn vị đo diện tích liền nhau, cm2 là đơn vị đo lớn hơn mm2

Vậy 1cm2 gấp 100 lần 1mm2

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

78mm2 được đọc là

Xem đáp án

mm2 là cách viết tắt cả mi-li-mét vuông nên 78mm2 được đọc là bảy mươi tám mi-li-mét vuông

Đáp án cần chọn là D 


Câu 4:

Cho: 4dam2=...dm2 Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Ta có: 1dam2=100m2=10000dm2 nên 

4dam2=40000dm2

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 40000

Đáp án cần chọn là D 


Câu 5:

Cho: 9cm227mm2=92710cm2.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: 1mm2=1100cm2 nên 27mm2=27100cm2

9cm227mm=9cm2+27mm2=9cm2+27100m2=927100cm2

Vậy 9cm227mm2=92710cm2 là sai

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận