Trắc nghiệm Toán 5 Bài 2: (có đáp án) Cộng số đo thời gian

  • 1055 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

18 giây + 25 giây = c giây

Xem đáp án

Ta có: 18 giây + 25 giây = 43 giây.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 43.


Câu 2:

Tính: 35 phút + 49 phút

Xem đáp án

Ta có:  35 phút  + 49 phút = 84 phút = 1 giờ  24 phút = 1,4 giờ.

Vậy cả A, B, C  đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Cho phép tính như sau:

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 10; 41.

Đáp án B


Câu 4:

Tính:

11 phút 25 giây + 2 phút 50 giây = …

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 11 phút 25 giây + 2 phút 50 giây = 14 phút 15 giây.

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

7 năm 8 tháng + 15 năm 6 tháng = c năm c tháng.

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Do đó: 7 năm 8 tháng + 15 năm 6 tháng = 23 năm 2 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 23; 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

a

2 tháng trước

ageofz ageofz

ok

Bình luận


Bình luận

bac ho vi dai
08:22 - 08/08/2021

ezzz

ageofz ageofz
21:56 - 05/03/2022

djt con me câu 1 câu 5 deu bấm dc

Quỳnh Anh
16:49 - 25/04/2022

Bạn chửi tục hả