Trắc nghiệm Toán 5 (có đáp án): Ôn tập: So sánh hai phân số

  • 766 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con hãy chọn đáp án đúng nhất: Trong hai phân số có cùng mẫu số thì:

Xem đáp án

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Vậy cả ba phát biểu A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Để ab<ac ( b khác 0, c khác 0) thì ta cần có thêm điều kiện gì của b và c ?

Xem đáp án

Ta thấy, hai phân số ab và ac  có cùng tử số là a, mẫu số b và c khác 0. Do đó, để ab<ac thì b > c

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 59...79

Xem đáp án

Ta thấy hai phân số 59, 79 đều có mẫu số là 9 5<7 nên 59<79

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 415...411

Xem đáp án

Ta thấy hai phân số 415...411 đều có tử số là 4 và 15 > 11  nên 415<411

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn phân số lớn hơn trong hai phân số sau

Xem đáp án

Ta thấy hai phân số 817 và 899 đều có tử số là 8 và 17 < 99 nên  817899.

Vậy phân số lớn hơn là 817

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thương Nguyễn Thị
21:35 - 28/07/2020

phân số hơn là gì nhờ?????

Tran Le Minh
20:57 - 08/09/2020

bạn ngu lắm bạn ạ