Trắc nghiệm Toán 5 Bài 2: (có đáp án) Ôn tập về phân số

  • 2185 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Phân số chỉ phần đã tô màu là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 20 ô vuông, trong đó có 11 ô vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là 1120

Đáp án C


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ trên là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 1 hình tròn được tô màu toàn bộ, 1 hình tròn chia làm 4 phần và được tô màu 3 phần.

Vậy hỗn số chỉ phần đã tô màu trong hình là 134

Đáp án D


Câu 3:

Một đội công nhân phải mắc xong 1km đường dây điện trong một ngày. Buổi sáng đội đã mắc được 456m và buổi chiều đội đã hoàn thành công việc. Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là:

Xem đáp án

Đổi: 1km = 1000m

Đội công nhân mắc được trong buổi chiều số mét đường dây điện là:

1000 – 456 = 544 (m)

Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là 5441000

Đáp án B


Câu 4:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

Xem đáp án

Ta có:

69=6:39:3=231520=15:520:5=341326=13:1326:13=12

Phân số 1522 có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1.

Vậy trong các phân số đã cho, phân số tối giản là 1522

Đáp án D


Câu 5:

Rút gọn phân số 7545 ta được phân số tối giản là:

Xem đáp án

Ta có:

7545=75:345:3=2515=25:515:5=53

Hoặc 7545=75:545:5=159=15:39:3=53

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

ez

Bình luận


Bình luận

van nguyen
22:04 - 07/10/2021

mnb