Trắc nghiệm Toán 5 Bài 3: (có đáp án) Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn

  • 1724 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính. Vậy phát biểu đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Cho hình tròn tâm O có bán kính là r và đường kính d. Công thức tính chu vi hình tròn tâm O là:

Xem đáp án

Hình tròn tâm O có bán kính là r và đường kính là d thì chu vi hình tròn tâm O là:         

C = d × 3,14 hoặc C = r × 2 × 3,14

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 3:

Cho hình vẽ như bên dưới:

 

Hãy chọn phát biểu đúng nhất:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ thấy:

- Các điểm A,B,C đều nằm trên đường tròn nên OA, OB, OC là bán kính.

- Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau nên OA = OB = OC.

- Đoạn thẳng AB nối hai điểm A, B của đường tròn  và đi qua tâm O nên AB là đường kính của hình tròn.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 4:

Tính chu vi hình tròn có bán kính là 5cm.

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đó là:

5 × 2 × 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp án D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tròn có đường kính 25dm là c dm.

Xem đáp án

Chu vi hình tròn đó là:

25 × 3,14 = 78,5 (dm)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 78,5.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

10 tháng trước

Khánh Ly Nguyễn Thị

Bình luận


Bình luận