Trắc nghiệm Toán 5 Bài 3: (có đáp án) Trừ số đo thời gian

  • 1565 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

42 phút – 18 phút = c phút

Xem đáp án

Ta có: 42 phút − 18 phút  =  24 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 ngày – 15 giờ = c giờ

Xem đáp án

Ta có: 1 ngày − 15 giờ = 24 giờ − 15 giờ = 9 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9.


Câu 3:

Cho phép tính như sau:

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 5; 29.

Đáp án A


Câu 4:

Tính:

35 phút 25 giây – 19 phút 42 giây.

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy: 35 phút 25 giây − 19 phút 42 giây = 15 phút  43 giây.

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

45 năm 5 tháng – 27 năm 9 tháng = c năm c tháng

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy: 45 năm 5 tháng – 27 năm 9 tháng = 17 năm 8 tháng.

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 17; 8.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận