Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Phép cộng và phép trừ hai phân số

  • 2160 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như sau

Xem đáp án

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số”

Đáp án cần chọn là B 


Câu 3:

Tính và chọn kết quả đúng: 47+17=...

Xem đáp án

Ta có: 41+17=4+17=57

Vậy phân số thích hợp đặt vào ô trống là 57

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Tính: 25+13

Xem đáp án

25+13=615+515=6+515=1115

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Tính và chọn kết quả đúng: 815-13

Xem đáp án

815-13=815-515=8-515=315=15

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Ngọc Linh
15:15 - 12/12/2020

câu 1

nguyen thi anh thu
20:46 - 18/10/2021

dap an

Phùng Thị Thu Ngân
21:13 - 09/11/2021

CÂU 10