Trắc nghiệm Toán 5 Bài 6: (có đáp án) Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

  • 1473 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có hình dạng hộp chữ nhật?

Xem đáp án

Quan sát các đồ vật cho ta thấy chúng đều có dạng hình hộp chữ nhật.

Đáp án D


Câu 2:

Khối rubic có dạng hình lập phương. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khối rubic có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau (xem hình bên dưới).

 

Vậy khối rubic có dạng hình lập phương.

Đáp án A


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Hình lập phương trên có c cạnh, c mặt.

Xem đáp án

- Hình lập phương đã cho có 12 cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD, cạnh DA, cạnh MN, cạnh NP, cạnh PQ, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

- Hình lập phương đã cho có 6 mặt là: mặt ABCD, mặt MNPQ  mặt ABNM, mặt DCPQ, mặt DAMQ, mặt  CBNP.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 12;6.


Câu 4:

Lan có một tấm bìa có kích thước như hình vẽ:

 

Lan có thể gấp tấm bìa thành một hình lập phương. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Có thể vẽ hình lên giấy rồi gấp thử ta thấy không thể gấp mảnh bìa đã cho thành một hình lập phương.

Vậy đáp án đúng là "Sai".

Đáp án B


Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

 

Diện tích mặt đáy ABCD là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật đã cho có cạnh KI = 1,5m, HI = 0,8m.

Diện tích mặt đáy GHIK là:    

1,5 × 0,8 = 1,2 (m2)

Mặt đáy ABCD đối diện với mặt đáy GHIK nên mặt mặt đáy ABCD bằng mặt đáy GHIK, do đó hai mặt này có diện tích bằng nhau và bằng 1,2 m2.

Vậy diện tích mặt đáy ABCD là 1,2 m2.

Đáp số: 1,2 m2

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận